Parkerings­tillstånd

I Uppvidinge kommun finns det ett antal parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade personer. Personer som är rörelsehindrade kan söka ett särskilt parkeringstillstånd för att få använda dessa parkeringsplatser.

Har du fått ett tillstånd så gäller det på samtliga parkeringsplatser för rörelsehindrade i hela Sverige och Europa.

Förutsättningar

Du kan beviljas tillstånd om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig mellan besöksmålet och en parkeringsplats inom rimligt gångavstånd.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Den sökande anger om den är förare eller passagerare, då detta anges på tillståndet.

Tillståndet är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna gällande parkering på allmän plats.

Ansökan om parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd söks hos tekniska avdelningen.

Du kan också hämta blanketten på tekniska avdelningen. Där kan du också få mer information om hur du fyller i blanketten.

Så här fyller du i blanketten:

Sida 1. Fyll i personliga uppgifter om den sökande samt om du är förare eller passagerare.
Sida 2. Läkarintyget fylls i av legitimerad läkare. Om det finns ett separat läkarintyg bifogas detta istället.
Bilagan. Bifoga ett välliknande foto och underteckna ansökan på den streckade linjen.
Om den sökande inte kan skriva, kryssas någon av rutorna "Ej skrivkunnig" eller "Kan ej underteckna" i.

Giltighet och förnyelse

Utfärdat tillstånd gäller i högst tre år, därefter måste det förnyas. Vid förnyelse av tillstånd skickas en ny ifylld ansökningsblankett in. Nytt läkarintyg eller foto behöver inte bifogas. Ange tidigare tillståndsnummer för snabbare handläggning. Kom ihåg att underteckna ansökan på den streckade linjen i bilagan!

Lyssna