Belysning

Belysning är en viktig del vid utformning av kommunens offentliga platser och gator.

Belysning fyller många viktiga funktioner och är ett sätt att försköna och lyfta fram det unika och karaktäristiska för en viss plats. Belysning används även för att öka säkerheten längs gator och vägar, vilket i sin tur kan bidra till upplevelse av ökad trygghet. Genom att ljussätta gator och platser skapas även tillgänglighet och orienterbarhet. Vår gatubelysning förbrukar knappt en miljon kilowattimmar varje år. För att spara energi byttes armaturer med kvicksilverlampor ut mot armaturer med natriumlampor under 2008. Därför nästan halverades förbrukningen.

I Uppvidinge finns drygt 3 600 kommunala belysningsstolpar. Belysningen styrs av ljusreläer som tänder när det blir mörkt och släcker då det börjar ljusna.

Felanmälan

Släckt eller trasig gatubelysning felanmäler du till tekniska avdelningen.

Stolparna har en nummerskylt cirka en och en halv meter från marken. Ange belysningsstolpens nummer när du kontaktar oss.

Exempel på nummer för belysningsstolpe

Släckt gatubelysning repareras av en extern entreprenör. Tiden mellan felanmälan och reparation varierar, bland annat beroende på typ av fel och årstid. Större fel där hela gator är nersläckta åtgärdas av Eon och deras entreprenör.

Lyssna