Vindkrafts­information

Vindkraften är och kommer att vara en stor fråga i Uppvidinge kommun. Därför har vi sammanställt ett omfattande informationsmaterial där du kan få svar på de viktigaste frågorna.

Här kan du läsa det samlade materialet:

VindkraftsinformationPDF

Syftet med informationen är att försöka samla en stor del av den information som efterfrågas på ett ställe så att det blir enklare för invånarna. Materialet beskriver bland annat:

  • Beslutsprocessen vid tillståndsansökningar.
  • Vilka beslut kommunen har fattat.
  • Vilka effekter vindkraften har på människa och natur.
  • Vindkraftens ekonomi.

Det finns även sammanställningar över vilka projekt som är aktuella i kommunen och var projekten befinner sig i processen.

Informationen godkändes av kommunstyrelsen 2013-09-10.

Vindkraftsinformationen togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige 2013-04-23 efter att en kommuninvånare skickat in ett medborgarförslag där bättre information om vindkraftssatsningen i kommunen efterfrågades.