Bygglovsbefriade vindkraftverk

För små vindkraftverk som uppfyller kraven behövs inte bygglov.

Det krävs inte bygglov för små vindkraftverk som uppfyller följande fyra krav:

  • De ska vara fristående och ha en totalhöjd över marken som inte är högre än 20 meter över markytan.
  • De ska ha en vindturbin med en diameter som inte är större än 3 meter.
  • De ska placeras på ett avstånd från gränsen som minst motsvarar anordningens höjd över marken.
Lyssna