Skyddsjakt

För att avliva djur som är en olägenhet eller ett större problem inom planlagt område kan du kontakta med miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kommunen anlitar jägare för skyddsjakt. Vi har kontakt med jägare i de flesta av våra samhällen och de har tillstånd från polisen.

Lyssna