Husdjur

Miljö- och byggnadsförvaltningen får ibland in klagomål på olägenheter som hundar och katter orsakar. Klagomålen gäller ofta skällande hundar, lösa hundar på offentliga platser eller att hundbajs inte plockas upp. När det gäller katter är klagomålen intensivast på våren.

Här följer några råd till dig som är hund- eller kattägare och till dig som störs av hundar eller katter i din omgivning.

Läs mer om hund

Hundägarens ansvar

  • Omgivningens attityd till hundar beror på hur hundägarna sköter sig. Hundägare måste respektera dem som är hundrädda och dem som är allergiska. Respektera koppeltvånget på offentliga platser! Låt den förbipasserande ta initiativ till eventuell kontakt.
  • Det är viktigt att ta med påsar att ta upp avföring med under promenaden och kom ihåg att knyta påsen innan du lägger den i en hundlatrin eller i en röd soppåse hemma.
  • En skällande hund kan uppfattas som störande av omgivningen. Om du lämnar din hund ensam hemma så fråga din granne om den skäller när du är borta.
  • Om din hund orsakar skada, uppför sig störande eller förorenar är det du som är ansvarig.

Råd till dig som störs av en hund

Om du störs av skällande hundar bör du i första hand själv tala med hundägaren. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

För handläggning krävs att tillräckligt med uppgifter lämnas in. För därför en störningsdagbok och skicka in med klagomålet. Ärendehanteringen underlättas om klagomålet lämnas in med hjälp av blanketten för anmälan om olägenhet.

Vad säger lagen?

Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot hundhållning som orsakar lidande för hunden som strider mot djurskyddslagen. Djurskyddslagen säger bland annat att man får ha högst nio vuxna hundar utan tillstånd från länsstyrelsen.

Polisen kan ingripa när det gäller bland annat bitska hundar och lösspringande hundar. Lagen om tillsyn tar också upp om hundägarens strikta ansvar. Med strikt ansvar menas att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av ägaren, även om hen inte har varit oaktsam.

Miljöbalken säger att hunden ska hållas så att den inte orsakar problem eller störning för människor. Lösspringande hundar kan orsaka skador på vilda djur. Jaktlagen säger att under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar hållas kopplade och hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer om katt

Varför klagas det på katter?

En katt smiter gärna in till grannen, lägger sig i grannens altanmöbler eller gör sina behov i grannens rabatt eller sandlåda. Det kan vara svårt att ha fönstren öppna på grund av att katter kan komma in.

Kattägarens ansvar

Kattägare har skyldighet att se efter sin katt så att den inte orsakar skador eller olägenheter.

Kastrera katten

En honkatt löper flera gånger om året. Vissa kan få upp till fem kullar på ett år. Om du inte är intresserad av avel bör du låta en veterinär sterilisera din honkatt, lämpligen vid tio till tolv månaders ålder. Okastrerade hankatter förorsakar ofta större olägenheter. De har könslukt i urinen som de sprider på alla upptänkliga ställen inom sitt revir. Den fräna lukten från urinen är alltså könslukten som försvinner om katten kastreras.

Katt inomhus

En katt bör inte lämnas ensam mer än ett dygn. Den ska ha tillgång till mat, vatten och kattlåda med strö. Om du ska vara borta längre tid måste du skaffa kattvakt eller lämna katten på kattpensionat.

Råd till dig som störs av en katt

Om du störs av grannens katt kan du börja med att prata med grannen. Du kan spruta lite vatten på katten så att den springer sin väg. Att skada katten är förbjudet. Det kan ge böter eller fängelsestraff.

Fastighetsägare har rätt att fånga in katt som uppenbarligen är övergiven eller förvildad. Efter tillstånd från polisen får katten avlivas av veterinär.

Vad säger lagen?

Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot katthållning som orsakar lidande för katten och som strider mot djurskyddslagen. Lagen säger att man får ha högst nio vuxna katter utan tillstånd.

I Miljöbalken står det att katter ska hållas så att de inte orsakar störningar för omgivningen. MIljö- och byggnadsnämnden kan fatta beslut om begränsningar i katthållningen om störningarna är omfattande.

Lyssna