Tillsyn, olovligt byggande

Om du gör en åtgärd bygg-, mark- eller rivningslov där dessa krävs kallas det olovligt byggande (svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att börja använda det som är byggt utan slutbesked.

Om misstankar finns om olovligt byggande inleds ett tillsynsärende. Det kan gälla en ovårdad tomt eller ett olagligt byggande där miljö- och byggnadsnämnden behöver göra en tillsyn.

Tillsynsärenden

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt plan- och bygglagen ingripa om byggnadsverk inte hålls i vårdat skick och underhålls så att dess tekniska egenskaper bevaras. I vissa fall kan de ta ut byggsaktionsavgifter ifall en åtgärd har påbörjats utan startbesked eller börjat användas utan slutbesked.

I de fall nämnden anser att kraven på vård och skötel av tomt eller byggnadsverk inte uppfylls kan de ingripa med ett åtgärdsföreläggande och kan då vara förenat med vite. Nämnden kan även besluta om ett såkallat rivningsföreläggande.

Läs mer om tillsynsärenden på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i kapitel 11 i plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du anmäla ett olovligt byggande?

Om du misstänker att någon utför eller har ufört ett svartbygge kan du kontakta miljö- och byggnadsnämnden. Det kan vara så att nämnden behöver ställa frågor till dig som anmälare men du kan även välja att vara anonym vid din anmälan.

Lyssna