Grannars möjlighet att påverka

Även om du inte alltid är skyldig att kontakta grannarna så är det alltid bra att involvera grannarna tidigt.

Det är alltid bra att ta kontakt med sina grannar när man planerar att bygga något, oavsett om det behövs bygglov för åtgärden eller ej. Följer tilltänkta byggnationen gällande detaljplan när du söker bygglov, behöver grannar i regel inte höras av kommunen i samband med bygglovsprövningen.

När behövs grannarnas godkännande?

Om ditt bygglovsärende innebär avvikelser från gällande detaljplan, om åtgärden kan innebära olägenhet för grannar eller om åtgärden utförs utanför detaljplan, måste berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Detta gäller både vid bygglovsansökningar och förhandsbesked.

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar

Det anses enligt lag olämpligt att du som sökande själv hör dina berörda grannar och det ligger därför på miljö- och byggnadsnämndens ansvar att se till att samtliga berörda grannar blir hörda.

Läs mer om grannars möjlighet att påverka på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna