Renhållnings­ordning

Enligt miljöbalken har kommunerna ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall.

Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har gemensamt tagit fram en avfallsplan med miljökonsekvensbeskrivning och lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Dessa dokument utgör den kommunala renhållningsordningen.

Avfallsplanen beskriver det gemensamma systemet för insamling och behandling av avfall. Vidare anger planen mål och inriktning för hur avfallssystem ska fungera i framtiden och hur vi ska minimera miljöpåverkan. De lokala föreskrifterna redogör för kommuninvånarnas rättigheter och skyldigheter i avfallshanteringen.