Avgifter och regler, abonnemang

Alla hushåll, företag och verksamheter där det uppstår hushållsavfall är skyldiga att teckna ett renhållningsabonnemang.

I abonnemanget ingår sophämtning, hämtning av grovavfall, el-avfall och farligt avfall vid fastigheten samt tillgång till återvinningsgården på Linneberga avfallsanläggning och trädgårdstipparna. Abonnemang tecknas hos tekniska avdelningens kundtjänst.

Val av abonnemang

Permanentboende

För permanentboende i villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 80, 190 och 240 liter.

 

Kärlstorlek

Kostnad per år, tömning varannan vecka

80 liter

1 340 kronor/år

190 liter

2 210 kronor/år

240 liter

2 605 kronor/år

Flerfamiljshus

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 80, 190, 240, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka.

Kärlstorlek

Varje vecka

Varannan vecka

80 liter

1 975 kronor/år

1 340 kronor/år

190 liter

3 720 kronor/år

2 210 kronor/år

240 liter

4 505 kronor/år

2 605 kronor/år

370 liter

6 985 kronor/år

4 060 kronor/år

660 liter

12 000 kronor/år

6 775 kronor/år

Fritidsboende

Fritidsboende kan välja sophämtning varannan vecka under perioden 15 april till 15 oktober (13 hämtningstillfällen) eller varannan vecka under perioden 15 juni till 31 augusti (6 hämtningstillfällen). För fritidsboende som väljer det kortare hämtningsintervallet finns även möjlighet att beställa ytterligare fyra tömningar: efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

Kärlstorlek

Hämtning 15/4 till 31/10

Hämtning 15/6 till 15/9

80 liter

805 kr/år

640 kr/år

190 liter

1 245 kr/år

840 kr/år

240 liter

1 440 kr/år

930 kr/år

370 liter

2 175 kr/år

1 385 kr/år

660 liter

3 530kr/år

2 125 kr/år

Hämtning av grovavfall och farligt avfall kan endast beställas under den tid sophämtning sker. Renhållningstaxan finns i sin helhet under Länkar längre ner på sidan.

Ändring av abonnemang eller kärlstorlek

Kontakta tekniska avdelningens handläggare för att ändra abonnemang eller kärlstorlek. Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift för byte och transport.

Extra mycket avfall

Om du tillfälligt har mycket avfall kan du beställa hämtning av en extra säck hos kundtjänst, se kontaktuppgifter under Kontakt längre ner på sidan. Säcken får vara högst 160 liter stor och avfallet ska vara sorterat i röda och gröna påsar. Säcken hämtas i samband med ordinarie sophämtning och töms i sopbilen. Säcken får du tillbaka.

Ägarbyte/flyttanmälan

Om du säljer din fastighet och flyttar ska du anmäla det till tekniska avdelningen. Fyll i blanketten som finns under E-tjänster och blanketter. Länk finns under Länkar längre ner på sidan. Du kan också kontakta handläggaren på tekniska avdelningen så skickar vi en blankett. Skicka in blanketten till tekniska avdelningen. I undantagsfall kan vi ta emot flyttanmälan via e-post eller telefon.

Grundavgift

Avgiften för renhållningsabonnemanget består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften motsvarar kommunens kostnader för drift av återvinningsgården vid Linneberga avfallsanläggning och trädgårdstipparna, batteriinsamling, kundtjänst, information och administration. Hämtningsavgiften motsvarar kostnaden för hämtning av hushållsavfall i sopkärl, grovavfall och farligt avfall vid fastigheten.

Grundavgiften är lika stor för alla hushåll medan hämtningsavgiften varierar beroende på val av abonnemang och kärlstorlek. Samtliga fastighetsägare ska betala grundavgiften, även de som tillfälligt har begärt uppehåll i sophämtning eller har blivit beviljade befrielse från sophämtning för obebodd fastighet.