Anmälan om misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av mat som serverats eller köpts i Uppvidinge - anmäl det så fort som möjligt till miljö- och byggnadsförvaltningen. En snabb anmälan kan hindra andra från att bli sjuka!

Du kan göra en anmälan genom att fylla i det webbformuläret nedan. Det går också bra att ringa eller skicka e-post till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du åt på restaurang eller köpte varan i en annan kommun så ska du i stället kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen eller motsvarande i den kommunen.

Behandling av personuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig. De personuppgifter du lämnar i våra webbformulär, blanketter och e-tjänster används i miljö- och byggnadsnämndens myndighetsutövning. Miljö- och byggnadsnämndens personuppgifter sparas och gallras enligt dokumenthanteringsplanen som är beslutad med stöd av arkivlagen.

Du kan läsa mer om Uppvidinge kommuns hantering av personuppgifter på vår sida om Dataskyddsförordningen:

Dataskyddsförordningen

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Anmälan avser
Multiple selectionVarifrån kom maten du tror att du blev sjuk av?
Multiple selectionFinns matrester kvar?
Finns matrester kvar?

Har du varit utomlands den senaste veckan?
Har du varit utomlands den senaste veckan?


Har du varit i kontakt med en magsjuk person?
Har du varit i kontakt med en magsjuk person?


Har du djur hemma eller har du varit i kontakt med djur?
Har du djur hemma eller har du varit i kontakt med djur?
Uppgiftslämnare
Uppgiftslämnare