Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Barn 1-5 år

Barn som är ett år eller äldre har rätt till plats i förskole-verksamhet medan föräldrarna arbetar eller studerar. Barnet kan även ha ett eget behov av plats i verksamheten.

Allmän förskola
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds kostnadsfri allmän förskola 525 timmar (15 timmar/vecka) per år. Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till allmän förskola.Tiden för barn som går i allmän förskola anpassas efter respektive förskolas förutsättningar. Det innebär att det kan finnas olikheter mellan förskolorna i hur dessa timmar fördelas. Detsamma gäller även om barnet redan finns i verksamheten men du som vårdnadshavaren är sjukskriven eller har graviditetspenning.

Öppettider
Ramöppettiderna för förskolorna i Uppvidinge kommun är måndag till fredag mellan klockan 05.30 och klockan18.00.

Stängningstiden kan i enstaka fall sträcka sig till senast klockan 18.30 efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och förskolechef. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.  

I samband med med semesterperioden, juni-augusti, samordnas förskoleverksamheten. Det kan innebära att barn tillfälligt hänvisas till en annan förskola än den ordinarie.

Fyra dagar per kalenderår stänger förskolan för personalens planering och fortbildning. Föräldrarna får i god tid, minst en månad innan, information om vilka dagar förskolan är stängd. Om barnet behöver omsorg under dessa dagar har barnet rätt att få det, då kan barnet placeras på en annan förskola. 

Du har rätt att ha ditt barn under maximalt fyra dagar om året i förskolan utifrån när du inte arbetar eller studerar. Du ska i god tid prata med förskolechefen. Dagarna erbjuds under terminstid dock inte under jullov eller sommarlov och gäller endast för de barn som har en betalande plats och inom ramen för ordinarie öppettider. Fridagar anmäls minst två veckor i förväg. Del av dag räknas som heldag.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-15

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge