Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Eldningsförbud

Utökat eldningsförbud och extremt stor brandrisk!

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Kronobergs län från den 20 juli. Extremt stor brandrisk råder i skog och mark.

Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Eldningsförbudet från och med den 20 juli innebär:

  • I Kronobergs län är det förbjudet att elda utomhus.
  • Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser.
  • Campingkök/stormkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet.
  • Förbudet omfattar även ett förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
  • Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.
  • Undantag från generellt eldningsförbud kan göras av kommunen.

Mer information om eldningsförbudet:

Länsstyrelsen - Utökat eldningsförbud i Kronobergs länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är extremt torrt i skog och mark. Läget är extremt allvarligt och kan påverka människors liv och hälsa. En liten brand kan snabbt få stora konsekvenser. Följ de regler som finns gällande eldningsförbud.

Läs mer om brandrisk på Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på detta vid eldningsförbud!


Lämna inte något i naturen!
Ta med allt hem. Till exempel kan glas som lämnats kvar i naturen orsaka bränder.

Du får inte göra upp eld i skog och mark! Inte ens i stormkök eller i iordningställda grillplatser. Grilla istället hemma i trädgården i en grill med ben.

Rök inte i skogen! Glöd från en cigarett eller en fimp kan antända gräs och träd.

Undvik helst att köra skogs- och lantbruksmaskiner vid extrem torka. Om det inte går att undvika, se till att inte köra emot stenar vilket kan orsaka gnistor, och fyll upp kärl med vatten att ha i närheten.

Om du upptäcker en brand, ring 112, och hjälp sedan räddningspersonalen att hitta branden.

Vid en brand, låt personalen arbeta utan att bli störd eller förhindrad. Kör inte ut på småvägar i närheten av en brand för att titta. Då finns risk att du hindrar räddningsfordonen från att komma fram.

Föreskrifter om eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Kronoberg informerar genom sin brandriskkarta hur stor brandrisken är i de olika kommunerna i länet. Där kan du hålla dig informerad om hur läget är där du bor.

Länsstyrelsens brandriskkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På sidan DinSäkerhet.se finns information om den mobila applikationen BRANDRISK Ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. 

Information om applikationen BRANDRISK Utelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sidan senast uppdaterad:2018-07-21

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge