Uppvidinge kommun, till startsida

Tillkännagivande av protokoll - Kultur- och fritidsutskottet

Organ

Kultur- och fritidsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Paragrafer

§§ 10-18

Datum då anslaget publiceras

2018-04-27

Datum då anslaget avpubliceras

2018-05-21

Förvaringsplats

Kommunhuset i Åseda

Protokoll

Sidan senast uppdaterad:2018-04-27

Kontaktuppgifter till sekreterare

 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Christoffer Mowide, 0474-470 29
Magda Gyllenfjell, 0474-470 11

Socialnämnden

Emma Modig, 0474-472 82

Barn- och utbildningsnämnden

Fanni Nilsson, 0474-476 41

Miljö- och byggnadsnämnden

Jonas Karlsson, 0474-470 70

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge