Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Socialnämnden

Socialnämnden behandlade den 8 februari 2018 bland annat kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017 och brukarundersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017" från Socialstyrelsen.

Här sammanfattas några av de ärenden Socialnämnden beslutade om den 8 februari.

Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2017
I årets kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen redovisas sammanställning av avvikelser som har rapporterats under året inklusive Lex Sarah och klagomål och synpunkter. Resultat för mätning av bland annat nattfasta och hygienmätning finns också redovisat. Socialnämnden noterade informationen till protokollet.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017”, som innefattar både särskilt boende och hemtjänst, presenterades för Socialnämnden. Resultatet visar att 85 procent av de som svarade på undersökningen har en positiv uppfattning om äldreboenden i sin helhet i Uppvidinge kommun. Gällande hemtjänst visade resultatet att 92 procent av de som svarade har en positiv uppfattning om hemtjänsten i sin helhet i Uppvidinge kommun. Socialnämnden noterade informationen till protokollet.

Protokollet från sammanträdet publiceras under Politik/Protokoll när det har justerats. Handlingarna till mötet finns under Politik/Dagordning/kallelse.

Sidan senast uppdaterad:2018-02-12

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge