Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Uppvidinge kommuns logotyp

Nyheter från Kommun-
styrelsen

Kommunstyrelsen behandlade på tisdagen bland annat köp av fastigheten som i dag är socialkontor, överflytt av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst och omorganisation av Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation.

Här sammanfattas några av de ärenden som Kommunstyrelsen fattade beslut om under tisdagens sammanträde.

Köp av fastighet
Socialkontoret finns i dag på en fastighet i Lenhovda som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att köpa.

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Region Kronoberg handlägger i dag färdtjänst och riksfärdtjänst för Uppvidinge kommun. Kommunen betalar för färdtjänsten och i dag är det socialnämndens ansvar att göra det. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att flytta över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till Kommunstyrelsen.

Ny organisation
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation består i dag av två förvaltningar: kommunledningsförvaltningen och kommunkansliet. Från och med den 1 januari 2018 kommer Kommunstyrelsen ha två förvaltningar: Kommunledningsförvaltningen med kommunchefen som förvaltningschef och samhällsserviceförvaltningen med samhällsseervicechefen som förvaltningschef. Kommunstyrelsens beslut innebär vissa förändringar i tidigare beslut från våren 2017. Bland annat kommer näringslivsutveckling, planering och reception fortsätta att ligga under kommunchefen och inte flyttas till samhällsserviceförvaltningen som det först var tänkt.

Kommunstyrelsens protokoll kommer publiceras efter justering på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:2017-12-12

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge