Uppvidinge kommun, till startsida

HVB-verksamhet

Uppvidinge kommun bedriver HVB-verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar i ålder 15-18 år.

Verksamhet finns på två orter i kommunen, ett större boende i Åseda och ett mindre boende i Norrhult. I Norrhult finns också kommunens stödboendeverksamhet. Den verksamheten består av ett antal lägenheter som man bor i när man har ett mindre behov av vuxentöd.

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund som innebär allas lika värde. Vi har samma rättigheter och skyldigheter. Vi är alla unika.

Målet med vistelsen är att ge den unge redskap att inför kommande vuxenliv hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt genomförandeplan.

HVB-verksamheten granskas av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, årligen.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-03

Kontakt

 

Avdelningschef
Vakant

Enhetschef HVB-verksamheten
Mira Weilander
Telefon 073-2394711
mira.weilander@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge