Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Enskilda avlopp

När du inte har möjlighet att ansluta till en kommunal anläggning får avloppet lösas enskilt för ett eller flera hus. 

Alla nya avloppsanläggningar ska prövas enligt miljöbalken innan de utförs. För nya anläggningar med wc krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Om det endast är ett avlopp för bad- disk- och tvättvatten, ett så kallat BDT-avlopp eller om det ska göras en väsentlig ändring av befintligt avlopp så ska en anmälan göras till samma nämnd.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du även bifoga resultatet från en siktanalys av jordprov samt en situationsplan över fastigheten där avloppsanläggningen är inritad.

I samband med att man tar ut ett jordprov kontaktas miljö- och hälsoskyddsinspektören för besiktning av provgropen. Det är lämpligt att fastighetsägaren samt entreprenören som ska utföra avloppsanläggningen finns på plats vid detta tillfälle för att diskutera placeringen av anläggningen. Tips på entreprenörer hittar du på Avloppsguidens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du hittar även mycket annan bra information rörande avloppsanläggningar på den webbsidan.

När ansökan/anmälan är fullständig kan vi fatta ett beslut och blir det positivt kan avloppsanläggningen utföras.
 
När anläggningen är klar ska entreprenören skicka in en entreprenörsrapport samt bilder på anläggningens utförande. Entreprenören intygar på detta sätt att anläggningen har utförts i enlighet med gällande tillstånd/beslut. Miljö- och hälsoskyddsinspektören ska alltid ges möjlighet att inspektera anläggningen innan den grävs igen.

Handläggningsavgift tas ut enligt gällande taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 15 december 2009, § 112.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-04
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
360 70 Åseda
Besöksadress:
Kyrkbacken
fax: 0474-470 60
mbn@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Per-Ove Oscarsson
Telefon 0474-470 82
per-ove.oscarsson@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Annica Carlsson
Telefon 0474-470 83
annica.carlsson@uppvidinge.se

Blanketter
Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggningPDF

Länkar
Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Små avloppsanläggningar-från högst 5 fem hushålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Faktablad 1. Planera för avlopp länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Faktablad 2. Jordprovtagning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Faktablad 3. Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Faktablad 4. Infiltrationsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Faktablad 5. Markbädd länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Faktablad 6. Skötsel länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge