Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Personuppgiftslagen, PUL

På den här sidan kan du läsa om personuppgiftslagen, PUL, och hur Uppvidinge kommun hanterar personuppgifter.

När du gör en ansökan/anmälan på någon av Uppvidinge kommuns blanketter innebär det att uppgifterna kommer att behandlas i något av kommunens register och användas i handläggningen av din ansökan/anmälan.

Personuppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna kommer bara att användas för det ändamål som du lämnat dem för, men uppgifter som inte är sekretessbelagda kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen. Detta betyder att alla har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (är hemliga).

Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas. Du kan även kontakta kommunens personuppgiftsombud om du har frågor kring detta.

Personuppgiftsansvarig i Uppvidinge kommun är respektive styrelse eller nämnd för de uppgifter som den egna verksamheten behandlar. Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud är en person som bevakar frågor om personuppgifter inom sin förvaltning/bolag och ser till att reglerna följs åt den personuppgiftsansvariges räkning.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att, till var och en som skriftligt ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om uppgifter som rör behandling av den sökande. Den personuppgiftsansvarige har även ansvar för att rätta till felaktiga uppgifter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02
Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge