Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Kommunen
Hand med blomma i solnedgången

Så kan du hjälpa till

Flera oroshärdar i världen har lett till stora flyktingströmmar, varav en del kommer till Sverige. Här finns information om vad du som bor i Uppvidinge kommun kan göra för att hjälpa till.

De senaste veckorna har det varje vecka kommit drygt 9 000 flyktingar till Sverige. I dagsläget finns inget besked hur många som väntas komma till Kronobergs län men det finns ett stort behov av boenden och evakueringsplatser i hela landet.

Många visar ett stort intresse för frivilliginsatser och att hjälpa till på olika sätt. Därför har vi sammanställt tips på hur man kan hjälpa till här i Uppvidinge kommun.

Bli språkvän eller kontaktfamilj

Genom att bli språkvän/kontaktfamilj har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att få en språkvän/kontaktfamilj möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kun­skapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället.

Vill du veta mer? Hör av dig till:

Henrik Le Cleach
Integrationshandläggare
0732-394 861
henrik.le-cleach@uppvidinge.se

Ansök om att bli familjehem

Det finns ett stort behov av familjehem, bland annat för ensamkommande flyktingbarn.

Du som är ensamstående, sambo eller gift kan vara familjehem,
oavsett om ni har barn eller inte. Det viktiga är att kunna ge den
unge ett tryggt och stabilt hem, tid, engagemang och kärlek.

Alla familjehem utreds och ska godkännas av socialnämnden.

Mer information hittar du under Stöd & Omsorg.

Kontakta:
Individ- och familjeomsorgens
mottagningsfunktion
Telefontid: Vardagar kl 8.00-10.00
växel 0474-470 00
socialkontoret@uppvidinge.se

eller

Etableringsenheten
Telefon: 0474-476 13
ledningskontoret@uppvidinge.se

Bli god man

Det kommer många ensamkommande barn till Uppvidinge. De har rätt att få en god man och nu söker vi fler till det uppdraget.

Ungdomarna kommer hit utan sina föräldrar och de har rätt att få en god man som hjälper dem under deras första tid i Sverige. Som god man har du kontakt med skolan, boendet, sjukvården, Migrationsverket och överförmyndaren.

Du får ersättning för ditt uppdrag.

Kontakta:
Överförmyndarhandläggare
Annelie Alm
Telefon: 0481-452 29
Telefontid: Vardagar 10.00-12.00
annelie.alm@nybro.se

Anmäla boendeplats

Vill du som privatperson anmäla boendeplatser för nyanlända, kontakta Länsstyrelsen Kronoberg via e-post:
samverkansstaben.kronoberg@lansstyrelsen.se

Mer information om flyktingsituationen i Kronobergs län hittar du på Länsstyrelsen Kronobergs webbplatslänk till annan webbplats.


Sidan senast uppdaterad: 2015-11-20Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge