Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Skoldatatek

Skoldatateket i Uppvidinge kommun är en övergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med IT-kompetens sätts i centrum.

Skoldatateket vänder sig till all personal från förskola till gymnasium som undervisar barn/elever i behov av särskilt stöd.  Pedagogens kunskap om alternativa lärverktyg för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter, samt koncentrationssvårigheter/ADHD och närliggande problematik kan utgöra skillnaden mellan att lyckas eller ej i skolsituationen.

Skoldatatekets uppdrag:

  • ge utbildning/handledning för personal/arbetslag inom förskola - skola samt elev, föräldrar i alternativa lärvertyg till exempel talsyntes, stavningsprogram i svenska och engelska
  • informera om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa ökade förutsättningar för lärande och därmed ökad måluppfyllelse för alla elever genom att undervisningen anpassas i den ordinarie verksamheten och möjligör för elever i behov av särskilt stöd att bli delaktiga i sitt lärande samt att främja deras inkludering i klassrummet
  • utprovning av alternativa lärverktyg, t.ex dator, mobiltelefoner, interaktiva tavlor, samt pedagogisk programvara
  • pedagogisk och teknisk support, rådgivning via besök eller via telefon/epost
  • skapa olika former av kontaktnät i verksamheten, där erfarenheter och idéer utbyts

Kontakt

All personal och föräldrar kan kontakta skoldatateket för rådgivning via e-post och telefon.
Ansökan om insats görs via elevhälsan. Ärendena kan vara av mer generell eller specifik art. I enskilda elevärenden vill vi alltid att specialpedagogen/läraren är inkopplad.

"IT i lärandet" är en lättläst skrift som finns att beställa hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Den beskriver hur man med hjälp av IT kan skapa bra lärandesituationer för alla elever, trots olika behov. Alla som arbetar med elever i skolan borde läsa den.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-01
Kontakt

Skoldatateket
Åsedaskolan
Östra kyrkogatan 7
Telefon 0474-471 22 (tisdag och torsdag)

Chef för Elevhälsan
Mikael Falk
Telefon 0474-476 40
mikael.falk@uppvidinge.se

Yvonne Petersson
Speciallärare och IT-pedagog
Mobil 072-156 14  48
yvonne.petersson@uppvidinge.se

Länkar

Nationella Skoldatatekswebben:
Skoldatateklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lathundarför talsyntes Claro Read, Stava rex, Spell right m.mlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Appar med möjligheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheter och Intresseorganisationer:
Specialpedagogiska skolmyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dyslexiforeningen.se/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Media om dyslexi länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för tillgängliga medierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Recensioner av appar till  Android och Appel produkter
Skolappar.nu länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Pappasappar.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge