Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Linneberga avfallsanläggning

På Linneberga avfallsanläggning kan företag lämna avfall mot avgift. Avfallet vägs in och avgift betalas per ton enligt taxa. I taxan som finns under dokument till höger, finns en lista med avgifter på de avfallsslag som vi kan ta emot på anläggningen.

Öppettider


Öppettider för transport av verksamhetsavfall till anläggningen:
måndag-torsdag 7.00-16.00.

Företagskort


Företag med upp till tio anställda kan lösa kort för att lämna verksamhetsavfall på återvinningsgården på Linneberga. Kortet kostar 2500 kr exkl moms och gäller för upp till 12 besök under året och maximalt 2 kbm avfall per tillfälle. För ideella föreningar kostar kortet 1500 kr exkl moms. Ett enstaka besök kostar 360 kr exkl moms.

Vid köp av företagskortet får du som företagare tillgång till hela återvinningsgården och kan lämna metallskrot, brännbart avfall, farligt avfall, elektronik, träavfall, asbest, förpackningar och icke brännbart restavfall (gips, isolering, porslin, keramik etc). Avfallet ska vara sorterat när det lämnas. Återvinningsgården är bemannad, fråga personalen om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall eller läs mer om hur du sorterar i instruktionen till höger.

Spillolja och andra kemikalier tas emot i dunkar upp till 20 liter och total volym enligt följande:

  • spillolja max 40 liter/tillfälle
  • färgavfall max 20 liter/tillfälle
  • övriga kemikalier max 20 liter/tillfälle

Företag som har löst kort behöver inte väga in avfallet utan kör direkt in till återvinningsgården. Större mängder avfall än 2 kbm vägs in och tas emot enligt taxan för Linneberga avfallsanläggning. Utan kort kan företag endast lämna elektronikavfall med producentansvar kostnadsfritt på återvinningsgården.

Beställ företagskortet på blanketten till höger eller e-posta din beställning till tekniska.avdelningen@uppvidinge.se

Schaktmassor tas emot kostnadsfritt


Rena schaktmassor tas emot kostnadsfritt på Linneberga avfallsanläggning. Ta kontakt med tekniska avdelningen i förväg om du har större mängder material. Personal på anläggningen anvisar sedan plats för lossning av materialet.

Marksanering Sydost AB


I anslutning till Linneberga avfallsanläggning finns Marksanering Sydost AB, som tar emot och behandlar förorenad jord. Jordar förorenade med metaller behandlas till exempel genom tvättning och jordar förorenade med olja behandlas biologiskt. Anläggningen drivs av Ragn-Sells, vid förfrågan kontakta Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, telefon 070-927 20 51.

Svepretur


För jordbrukens ensilageplast finns ett frivilligt producentansvar. Läs mer på svepretur, länk till höger.
Sidan senast uppdaterad: 2017-10-17
Maximera
Minimera
Kontakt

Avdelningschef
Staffan Åberg
Telefon 0474-470 77
staffan.aberg@uppvidinge.se

Linneberga avfallsanläggning
Telefon 070-380 83 56

Dokument
>Taxa för Linneberga avfallsanläggningPDF

>Blankett beställning av företagskortPDF

>Så här sorterar du på återvinningsgårdenPDF

Länkar
>Svepreturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge