Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Åsedaskolan

Vi arbetar för en skola med trygg miljö där alla trivs, lär sig ta ansvar och är motiverade att skaffa sig kunskaper och färdigheter.

Åsedaskolans hedersord är

  • vi visar hänsyn till varandra
  • vi visar respekt för varandra
  • alla tar ansvar för att alla trivs
  • gör ditt bästa, var positiv

Åsedaskolan har en tvåparallellig F-6 verksamhet med cirka 270 elever och i år 7-9 går omkring 170 elever. Skolan har även en förberedelseklass. I den klassen får asylsökande barn och ungdomar sin första kontakt med svensk skola. Integreringen till ordinarie klass sker successivt och individuellt vilket innebär att eleven kan följa sin ordinarie klass omgående eller efter en individuell studieplan.

Skolan har, enligt lag, nolltolerans vad gäller mobbning och kränkningar. För att eleverna ska känna sig trygga har Åsedaskolan också två trygghetsteam, ett team för vardera stadie F-6  och 7-9. Teamen består av pedagoger, för 7-9 ingår även kurator och rektor. När det kommer till teamets kännedom att en elev på skolan känner sig retad, kränkt eller mobbad agerar teamet direkt. Man arbetar även förebyggande och uppföljande. När en händelse har retts ut sker en bevakning fram till dess att ärendet avskrivs.

På skolan finns ett lokalt Elevvårdsteam (LEHT) som arbetar med att stödja elever och pedagoger i elevernas kunskapsutveckling. Teamet består av speciallärare, skolsköterska, kurator, psykolog och rektor som för diskussioner om vilka insatser som kan vara lämpliga och fattar beslut om åtgärder.

Maximera
Återställ
Åsedaskolan F-6
Maximera
Återställ
Åsedaskolan 7-9
Sidan senast uppdaterad: 2018-09-11
Maximera
Minimera
Kontakt

Åsedaskolan
Östra kyrkogatan 7
Box 27
364 21 Åseda
Expedition 0474-471 08
Fax 0474-471 27

Sjukanmälan F-9
0515-777 329

Rektor F-6
Lena Colliander Nelson
Telefon 0474-476 45
Mobil 070-315 75 95
lena.nelson@uppvidinge.se

Tf Rektor 7-9
Monica Danielsson
Telefon 0474-471 04
Mobil 070-315 75 02
monica.danielsson@uppvidinge.se

Skoladministratör F-9
Annika Berglund
Telefon 0474-471 08
annika.berglund@uppvidinge.se

Personalrum årskurs 1-6
Telefon 0474-471 18
Personalrum årskurs 7-9
Telefon 0474-471 09

Likabehandlingsplan årskurs F-6Word

Likabehandlingsplan årskurs 7-9PDF

Lathund till lärplattform G-SuitePDF

 

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge