Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Stöd och omsorg

Här kan du hitta information, råd, stöd och hjälp i frågor som
rör din sociala situation. Vi utgår från en helhetssyn med rådgivande och förebyggande insatser som bidrar till goda levnadsförhållanden i kommunen.

Så här är verksamheten indelad

Vård och omsorg har ansvar för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Ansvaret följer Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Exempel på verksamhet är:

 • Särskilt boende för äldre
 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Gruppbostad för funktionshindrade
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende
 • Bemanningsenhet

Hälso- och sjukvård har ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Exempel på verksamhet är:

 • Hemsjukvård
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Bostadsanpassning
 • Trygghetsteam

Individ- och familjeomsorg har ansvar enligt Socialtjänstlagen. Exempel på ansvarsområden är:

 • Försörjningsstöd
 • Stöd och behandling för barn, ungdom och familj
 • Familjerätt
 • ​Problem som rör alkohol och droger
 • Våld i nära relationer
 • Budget- och skuldrådgivning

Administrativa avdelningen
Exempel på ansvarsområden är:

 • Lönehantering
 • Sköter rekryteringsverktyg
 • Diarium
 • Förvaltningssekreterare
 • Statistik
 • Arkiv
 • Taxor och avgifter
 • Systemförvaltning för verksamhetssystem
Sidan senast uppdaterad: 2017-11-16
Kontakta Socialförvaltningen (klicka på länken) SOCIALKONTORET

Vill du bli kontaktad, skriv in dina kontaktuppgifter i meddelandefältet.

Maximera
Minimera
Kontakt

Socialförvaltningen
Box 43
Besöksadress Storgatan 29
364 03 Lenhovda

Socialjour
Efter kontorstid, kvällar och helger
ring 112

Orosanmälan
Vill du göra en oroanmälan använd blanketten i denna länkWord eller ring 0474-470 00.
Efter kontorstid, kvällar och helger ring 112

Socialchef
Annie-Lie Jarhult
Telefon 0474-473 71
annie-lie.jarhult@uppvidinge.se

Individ- och familjeomsorgschef
Maria Eriksson
Telefon 0474-472 86
maria.eriksson@uppvidinge.se

Mottagningsfunktion Individ och familjeomsorg
Via kommunens växel telefon: 0474-470 00
Vardagar kl 8.30-10.30
socialkontoret@uppvidinge.se

Tf Vård- och omsorgschef
Carina Asp
Tel: 0474-472 81
carina.asp@uppvidinge.se

Hälso- och sjukvårdschef
Carina Asp
Telefon 0474-472 81
Mobil 073-425 50 96
carina.asp@uppvidinge.se

Budget- och skuldrådgivare
Leena Bergkvist
Telefon 0474-470 53
leena.bergkvist@uppvidinge.se

Områdeschef Bemanningsenheten
Joachim Åberg
Mobil 070-864 28 48
Joachim.Aberg@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge