Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Ekonomisk rapport

Enligt den kommunala redovisningslagen måste varje kommun upprätta minst en delårsrapport per år och en årsredovisning. Vi upprättar en delårsrapport per den 31 augusti och en årsredovisning per den 31 december varje år.

Däremellan följs ekonomin upp med en ekonomisk rapport några gånger per år. Syftet med den ekonomiska rapporten är att redovisa det aktuella ekonomiska läget för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Den ekonomiska rapporten baseras på uppgifter som nämnderna och Kommunstyrelsen har lämnat om det aktuella ekonomiska läget för sina verksamhetsområden och på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om skatter och utjämning samt övriga kända faktorer som påverkar kommunens ekonomi.  De ekonomiska rapporterna innehåller;
· Driftredovisning, som redovisar nämndernas och styrelsens prognos på det ekonomiska utfallet i förhållande till driftbudgeten.
· Investeringsredovisning, som redovisar nämndernas och styrelsens prognos på det ekonomiska utfallet i förhållande till driftbudgeten.
· Resultatprognos, som redovisar prognos på helårsresultat för kommunen.
· Uppföljning av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-03
Kontakt

Ekonomichef
Silja Savela
Telefon 0474-470 14
E-post:silja.savela@uppvidinge.se


Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge