Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:
Läs mer om katt

Katt
Varför klagas det på katter?
En katt smiter gärna in till grannen, lägger sig i grannens altanmöbler eller gör sina behov i grannens rabatt eller sandlåda. Det kan vara svårt att ha fönstren öppna på grund av att katter kan komma in.

Kattägarens ansvar
Kattägare har skyldighet att se efter sin katt så att den inte orsakar skador eller olägenheter.

Kastrera katten
En honkatt löper flera gånger om året. Vissa kan få upp till fem kullar på ett år. Om man inte är intresserad av avel bör ma låta en veterinär sterilisera sin honkatt, lämpligen vid tio till tolv månaders ålder. Okastrerade hankatter förorsakar ofta större olägenheter. De har könslukt i urinen som de sprider på alla upptänkliga ställen inom sitt revir. Den fräna lukten från urinen är alltså könslukten som försvinner om katten kastreras.

Katt inomhus
En katt bör inte lämnas ensam mer än ett dygn. Den ska ha tillgång till mat, vatten och kattlåda med strö. Om du skavara borta längre tid måste du skaffa kattvakt eller lämna katten på kattpensionat

Råd till dig som störs av en katt
Om du störs av grannens katt så kan du börja med att prata med grannen. Du kan spruta lite vatten på katten så att den springer sin väg. Att skada katten är förbjudet, det kan ge böter eller fängelsestraff.

Fastighetsägare har rätt att fånga in katt som uppenbarligen är övergiven eller förvildad. Efter tillstånd från polisen får katten avlivas av veterinär.

Vad säger lagen?
Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot katthållning som orsakar lidande för katten och som strider mot djurskyddslagen. Lagen säger att man får ha högst nio vuxna katter utan tillstånd.

I Miljöbalken står det att katter ska hållas så att de inte orsakar störningar för omgivningen. MIljö- och byggnadsnämnden kan fatta beslut om begränsningar i katthållningen om störningarna är omfattande.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
Fax: 0474-470 60
Besöksadress:
Kyrkbacken Åseda
mbn@uppvidinge.se

Förvaltningschef
Karin Holst
Telefon 0474-470 84
karin.holst@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Per-Ove Oscarsson
Telefon 0474-470 82
per-ove.oscarsson@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johanna Hermansson
Telefon 0474-470 83
johanna.hermansson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge