Uppvidinge kommun, till startsida
Du är här:

Sällskapsdjur

Miljö- och byggnadsförvaltningen får ibland in klagomål på olägenheter som hundar och katter orsakar. Klagomålen gäller ofta skällande hundar, lösa hundar på offentliga platser eller att hundavföring inte plockas upp. När det gäller katter så är klagomålen intensivast på våren. Här följer några råd till dig som är hund- eller kattägare och till dig som störs av hundar eller katter i din omgivning.
Maximera
Minimera
Läs mer om hund


Hundägarens ansvar
Omgivningens attityd till hundar beror på hur hundägarna sköter sig. Hundägare måste respektera dem som är hundrädda och dem som är allergiska. Respektera koppeltvånget på offentliga platser! Låt den förbipasserande ta initiativ till eventuell kontakt.

Det är viktigt att ta med påsar att ta upp avföring med under promenaden och kom ihåg att knyta påsen innan du lägger den i en hundlatrin eller i en röd soppåse hemma.

En skällande hund kan uppfattas som störande av omgivningen. Om du lämnar din hund ensam hemma så fråga din granne om den skäller när du är borta.

Om din hund orsakar skada, uppför sig störande eller förorenar är det du som är ansvarig.

Råd till dig som störs av en hund
Om du störs av grannens hund så börja med att prata med grannen.

Vad säger lagen?
Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot hundhållning som orsakar lidande för hunden som strider mot djurskyddslagen. Djurskyddslagen säger bland annat att man får ha högst nio vuxna hundar utan tillstånd från länsstyrelsen.

Polisen kan ingripa när det gäller bland annat bitska hundar och löslöpande hundar. Lagen om tillsyn tar också upp om hundägarens strikta ansvar. Med strikt ansvar menas att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av ägaren, även om han ínte har varit oaktsam.

Miljöbalken säger att hunden ska hållas så att den inte orsakar problem eller störning för människor. Lösspringande hundar kan orsaka skador på vilda djur. Jaktlagen säger att under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar hållas kopplade och hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt.

Läs mer om katt
Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
Fax: 0474-470 60
Besöksadress:
Kyrkbacken Åseda
mbn@uppvidinge.se

Förvaltningschef
Karin Holst
Telefon 0474-470 84
karin.holst@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Per-Ove Oscarsson
Telefon 0474-470 82
per-ove.oscarsson@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Johanna Hermansson
Telefon 0474-470 83
johanna.hermansson@uppvidinge.se

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge