Uppvidinge kommun, till startsida

Radon

Radon i byggnader kan komma från flera olika källor, byggmaterial, mark eller vatten.

Om du ska köpa ett hus så fråga säljaren om mätning har utförts, begär annars mätning före köpet. Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltning om du vill få en radonmätning utförd. Mätningar görs mellan den 1 oktober och den 30 april. Du får svar efter cirka tre månader.

Gräns- och riktvärden för radongashalter


200 Becquerel per kubikmeter är gränsvärde för högsta tillåtna radonhalt i nya byggnader,  
Riksdagen har fastställt ett delmål för inomhusmiljö. Enligt delmålet ska radonhalten i alla bostäder understiga 200 Becquerel per kubikmeter år 2020.

Åtgärder mot radon


Omfattning och typ av åtgärder beror på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet (blåbetong) Den enklaste åtgärden är att öka mängden luft som kommer utifrån. De flesta radonproblem kan åtgärdas till förhållandevis låga kostnader.
Information om lämpliga åtgärder finns i  broschyren: Åtgärder mot radon i bostäder.

En mer utförlig information finns i Byggforskningsrådets bok: Radonboken (finns att köpa i bokhandeln)

Bidrag till åtgärder


Om radonhalten överstiger 200 Becquerel per kubikmeter finns det möjlighet att få bidrag för åtgärder i egna hem. Bidrag sökes hos Länsstyrelsen.

För att bidrag ska betalas ut fordras att inga åtgärder är påbörjade vid tidpunkten för ansökan. Mer information samt blanketter för ansökan finns hos Länsstyrelsen samt på Boverkets webbplats.
 
För råd eller information om åtgärder kan du vända dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Sidan senast uppdaterad: 2013-08-13
Maximera
Minimera
Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 59
364 21 Åseda
telefon: 0474-470 82, 470 83 eller 470 84
fax: 0474-470 60
Besöksadress:
Kyrkbacken
360 70 Åseda
mbn@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Per-Ove Oscarsson
Telefon 0474-470 82
per-ove.oscarsson@uppvidinge.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Annica Carlsson
Telefon 0474-470 83
annica.carlsson@uppvidinge.se

Brochyr åtgärder mot radon i bostäderPDF

Socialstyrelsens allmänna råd
www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.radonguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, Box 59, 364 21 Åseda,  Telefon 0474-470 00    |    Kontakta oss    Här ligger Uppvidinge